Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

De juiste weg naar het bereiken van een doelstelling.

Six Sigma

Six Sigma neemt niet de procesgang van de patiënt als uitgangspunt, maar focust zich primair op de kwaliteit van zorg door het elimineren van variaties buiten een voorafgestelde marge van de norm en de hiermee gepaard gaande kosten.

De kwaliteit van zorg als uitgangspunt

Meestal is de primaire focus van Six Sigma niet gericht op flow in de procesgang van de patiënt, maar op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het opsporen van de primaire oorzaak van afwijkingen en het daardoor kunnen elimineren van fouten staat voorop. Een sterk voorbeeld is het elimineren van fouten bij het toedienen van geneesmiddelen. De veiligheid en kwaliteit van zorg verbetert sterk en de kosten voortvloeiend uit het herstellen van bijvoorbeeld gemaakte medicatiefouten, dalen aanzienlijk. Dat hierdoor zowel de efficiëntie, veiligheid als kwaliteit toenemen, is evident.

Focus op de primaire oorzaak van fouten

De variaties op de vooraf gestelde voorwaarden kunnen bij Six Sigma als fouten worden gekenmerkt die niet geaccepteerd worden. Door mogelijke oorzaken via statistische methoden aan afwijkende resultaten te koppelen, wordt de primaire oorzaak opgespoord. Toegepast op de ligduur: patiënten die niet op de afdeling opgenomen worden van het “eigen” specialisme, liggen gemiddeld aanzienlijk langer in een ziekenhuis. Met statistische methoden kan vastgesteld worden of deze afwijking in ligduur bijvoorbeeld veroorzaakt wordt door onvoldoende specifieke kennis van het betreffende specialisme bij de verpleegkundigen. Of dat de arts onvoldoende tijd heeft zijn patiënten dagelijks te bezoeken, als zij door het hele ziekenhuis op diverse afdelingen zijn opgenomen. Zodra de primaire oorzaak bekend is, kan deze aangepakt worden, waardoor de gemiddelde ligduur afneemt.