Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

De juiste weg naar het bereiken van een doelstelling.

Lean

Lean richt zich, net als TOC, op het bevorderen van de procesgang van de klinische patiënt. Met Lean worden alleen die activiteiten gepland en uitgevoerd die waarde toevoegen voor de patiënt. 

Een voorspelbaar behandelproces

De activiteiten die  waardevol zijn voor de patiënt worden zo strak mogelijk achter elkaar gepland met een minimum aan variatie tussen en binnen al deze activiteiten. Verpleegkundigen starten pas met het uitvoeren van taken, gepland voor die bewuste dag, als zij zien dat de taken van de dag ervoor allemaal zijn uitgevoerd. Zo wordt de patiënt als het ware door het hele proces heen getrokken. Ziekenhuizen die hiervoor in aanmerking komen, kenmerken zich door een groot volume aan groepen patiënten voor wie het opname- en behandelproces in grote mate voorspelbaar is.

Voor meer informatie over Lean zie trainingen

Focus op efficiŽnte inrichting van klinische paden

Een veel voorkomende toepassing in de zorg met sterke Lean kenmerken zijn de klinische paden. Multidisciplinaire teams van professionals die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met een bepaald ziektebeeld, ontwikkelen deze paden, waarin zij vaststellen welke verrichtingen bij deze patiëntengroep van opname tot ontslag per dag dienen te worden uitgevoerd. Deze vorm van protocollering leidt tot een toename van de efficiëntie. Alle activiteiten die geen waarde toevoegen voor de patiënt en niet noodzakelijk zijn, worden niet in het pad opgenomen (eliminatie van verspilling van middelen). Alle activiteiten vullen elkaar in de dagen zo strak mogelijk op (geen verspilling van tijd). Het pad vertegenwoordigt de best practice van dat moment. En tijdens het volgen van zo’n pad overleggen en checken de arts en verpleegkundige of het pad volgens het protocol uitgevoerd wordt, of dat kleine afwijkingen nodig zijn.