Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

De juiste weg naar het bereiken van een doelstelling.

NIEUW: Trainingen, workshops en proeverijen

 


De harde kant van veranderen: Thinking Processes

Soms bestaan bepaalde problemen al jarenlang en kom je er maar niet achter wat de oorzaak is en hoe je het kunt oplossen. Het lukt je niet om de bestaande situatie te veranderen. Vooral situaties waarbij onderliggende gedachten, meningen of overtuigingen medewerkers in een ziekenhuis belemmeren in het bereiken van hun doel (zoveel en zo goed mogelijk patiënten onderzoeken en behandelen), is Thinking Processes (TP) een aangewezen methodiek om het probleem structureel aan te pakken en op te lossen. Het brandjes blussen, het bestrijden van symptomen, behoort daarmee tot het verleden. En is dat niet wat leidinggevenden graag willen?

Door TP toe te passen wordt duidelijk:

 • Waarom je een situatie wilt veranderen
 • Wat de gewenste situatie is die je wilt bereiken
 • Hoe je de verandering ook daadwerkelijk tot stand brengt.

Wat is het doel van TP?

Onze ervaring is dat met TP veranderingen succesvol doorgevoerd worden. Het biedt handvatten om met allerlei vormen weerstand te doorbreken. Onze praktijkervaring laat zien dat veranderingen niet alleen slagen, maar ook geborgd worden.

TP pas je toe zodra je hoort:

 • ‘Dat hebben we al zo vaak geprobeerd!’
 • ‘Waarom zouden we veranderen, zo werkt het toch ook goed?’
 • ‘Dat doen we hier nu eenmaal zo.’
 • ‘Ik zie allerlei beren op de weg als we gaan veranderen.’
 • ‘Het lukt gewoon niet anders.’

Dan is TP bij uitstek de methode om de verandering toch met succes door te voeren.
En daarnaast is TP bij elk veranderingsproces een prima methodiek.

Welke weerstand doorbreek je met TP?

Met TP doorbreek je alle weerstandslagen van het ontkennen van het probleem, het niet eens zijn met het probleem of de oplossing tot en met het niet weten hoe de uiteindelijke oplossing ook daadwerkelijk door te voeren en te borgen.

Wat is er zo uniek aan TP?

Het doorbreken van oude patronen, het boven water halen van knelpunten en aannames die in deze tijd niet meer passen geeft inzicht en motivatie om daadwerkelijk te veranderen.

Feedback uit trainingen

 • We zijn altijd bezig geweest met het bestrijden van symptomen in plaats van de kernoorzaak aan te pakken.
 • Doordat we zoveel aannames hebben die we niet uitspreken komen we er vaak niet uit. Nu weet ik hoe ik dat moet aanpakken.
 • Het kost even moeite om het zelf toe te kunnen passen, maar dan heb je ook wat.

Geïnteresseerd in een proeverij, training of workshop?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden die TP u en uw leidinggevenden biedt? Therese Borghuis en Mirjam Lub organiseren van harte een proeverij (2 uur), workshop (4 uur) of training (> 1 dag). U kunt hiervoor contact opnemen met Therese Borghuis (06-10961554, of 026-3794956).

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uitkomt.  

De harde kant van veranderen: Lean

Om kosten te besparen, tijd te winnen, de kwaliteit te verbeteren passen steeds meer ziekenhuizen de Lean filosofie toe. Bij Lean staan de medewerkers centraal, die gezamenlijk in groepjes processen onder de loep nemen. Zij leren door de bril van de patiënt te beoordelen of elke stap voldoende waarde toevoegt. Onze ervaring leert dat we intussen heel veel dingen doen die geen waarde meer toevoegen. Vroeger misschien wel, maar nu niet meer. We zijn gewenst om steeds nieuwe dingen aan ons werk toe te voegen, maar we vergeten dat er vaak ook allerlei taken af kunnen. En dat levert zowel tijd, kwaliteit als geld op. Geld die we veel beter kunnen benutten.

Door Lean toe te passen wordt duidelijk

 • Wat waarde toevoegt voor de patiënt
 • Welke vormen van verspilling verwijderd kunnen worden
 • Wat Lean aan kwaliteit, tijd en kostenbesparing oplevert.

Wat is het doel van Lean?

De filosofie van Lean is erop gericht dat iedere medewerker continu op zoek is naar het verbeteren van de dienstverlening aan de patiënt. Niet veranderen, maar verbeteren is ons motto. Hierdoor ontstaat er een verbetercultuur. Iedereen is gericht – van hoog tot laag – op hetzelfde doel: waarde leveren voor de patiënt. Het Virgina Mason Institute in Seattle past deze filosofie al meer dan 10 jaar toe met uitstekende resultaten. Dat kunnen wij natuurlijk ook!

Wanneer pas je Lean toe?

Zodra je samen met de medewerkers in het ziekenhuis de zorg beter wil maken, meer wilt bereiken zonder daarvoor meer geld uit te hoeven geven, is de Lean filosofie een mooie aanpak. Het kapitaal van het ziekenhuis, de medewerker, staat centraal. Deze medewerker is vooral bezig met het beter maken van de dienstverlening aan de patiënt. En daar zijn we toch voor als ziekenhuis?!

Welke methodes leer je tijdens onze begeleiding in projecten of tijdens onze trainingen?

Methodieken die in de training behandeld & geoefend worden en in de praktijk direct worden toegepast zijn:

 • Value stream map
 • Vormen van verspilling
 • 5S model
 • Kaizen
 • Cultuur diagram
 • Problemen oplossen met A3
 • Gebruik van Informatieborden
 • Standaardiseren 

Welke feedback ontvangen wij?

 • In plaats van in structuren en eilandjes te denken leer ik nu hoe ik in processen kan denken
 • We zijn veel te veel bezig alleen onze eigen afdeling te optimaliseren, vaak leidend tot suboptimalisatie van het ziekenhuis. Nu begrijp ik hoe dat komt
 • Dit is een win-win situatie: het is beter voor de patiënt en ik doe mijn werk met meer plezier.

Geïnteresseerd in een proeverij, training of workshop?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden die Lean u en uw leidinggevenden biedt? Therese Borghuis en Mirjam Lub organiseren van harte een proeverij (2 uur), workshop (4 uur) of training (> 1 dag). U kunt hiervoor contact opnemen met Therese Borghuis (06-10961554 of 026-3794956).

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uitkomt.  

De zachte kant van veranderen: Transitie

Tijdens veranderingsprocessen vindt een verandering plaats van rollen, structuren en processen. Dit geeft geen automatische verandering in het gedrag van de mensen. Beslist niet! Om het gedrag van de mensen te beïnvloeden heb je inzicht nodig in de menselijke kant van veranderingsprocessen en praktische tools. Veranderen is namelijk niet makkelijk, doet zelfs pijn en veranderen geeft altijd verlies. Wanneer men weet hoe hierop in te spelen, komt dit de kwaliteit en flexibiliteit van de organisatie ten goede en laat medewerkers juist in hun kracht staan.

Door inzicht in transitie wordt duidelijk wat te doen als manager tijdens veranderingsprocessen 

De transitiefasen zijn achtereenvolgens:

 • Bittere noodzaak: het bewustzijn is aanwezig dat er iets moet gebeuren (urgentie) of dat men graag wil dat er iets gebeurt (ambitie, wens). Deze fase geeft het ‘waarom’ aan van een veranderingsproces.
 • Afscheid: het oude gedrag behorend bij de oude situatie dient losgelaten te worden. Het oude gedrag en de oude patronen staan in deze fase centraal. Rouw, angst en verdriet zijn de emoties die een hoofdrol in deze fase spelen.
 • Niemandsland: de psychologische reacties op het ‘niet weten’ staan centraal; oud gedrag mag niet meer en het nieuwe gedrag is nog niet (geheel) bekend. Een lastige fase!
 • Creatie: nieuwe energie is voelbaar, nieuwe ideeën worden geopperd en uitgeprobeerd. Het is een fase van vallen en opstaan waarbij de koers, de richting, duidelijk is maar waarbij nog niet de exacte invulling voor het dagelijks handelen specifiek, tot in details, bekend is.
 • Nieuw begin: dit is de afsluitende fase van het transitieproces. De transitie is in z’n geheel doorlopen, de nieuwe werkwijzen zijn aangeleerd en geïntegreerd in het (nieuwe) gedrag. Er gelden nieuwe waarden en identiteiten.

Wat is het doel van inzicht in transitie?

Hoe je als manager goed kunt inspelen op de verschillende fasen van transitie bij medewerkers
Hoe belangrijk het is definitief afscheid te nemen van het oude gedrag
Hoe je weerstanden tijdens veranderingsprocessen kunt herkennen, erkennen en verkennen wat er mogelijk is
Hoe de transitie te begeleiden om van oud naar nieuw gedrag  te komen en het nieuwe gedrag te borgen

Wanneer kan je transitiemanagement gebruiken?

Tijdens elke verandering in een organisatie. Of dat nou een grote of kleine verandering is, de transitiefasen komen in ieder veranderingstraject voorbij.

Welke feedback ontvangen wij?

 • 'Een eye opener, zet me met beide voeten op de grond!'
 • 'Diepgang!'
 • 'Compacte en heldere training waar ik direct mee aan de slag kan, morgen al!'
 • 'Ik krijg inzicht over gevoelens, gedachten en patronen in een veranderingstraject en wat dit met mij en mijn mensen doet.'

Geïnteresseerd in een proeverij, training of workshop?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden die inzicht in transitie u en uw leidinggevenden biedt? Therese Borghuis en Mirjam Lub organiseren van harte een proeverij (2 uur), workshop (4 uur) of training (> 1 dag). U kunt hiervoor contact opnemen met Therese Borghuis (06-10961554 of 026-3794956).

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uitkomt.   

Zie ook: Mirjam Lub

De zachte kant van veranderen: Metaprogramma's

Verschillende mensen hebben verschillende manieren van denken, zelfs als ze aan precies hetzelfde denken. De één denkt in grote lijnen, de ander richt zijn aandacht op details. Denkt de één in oplossingen, dan ziet de ander juist wat het probleem is. MP’s zijn terugkerende en kenmerkende patronen in ons doen, denken en handelen. Het zijn de meest fundamentele filters waarmee we naar de wereld kijken, hoe we de wereld ervaren en wat we in deze wereld beluisteren; het is de manier waarop je waarneemt, beslist, jezelf en anderen motiveert en waarop je handelt. Het denken verschilt per persoon en is afhankelijk van de context waarin iemand zich bevindt. MP’s laten zien hoe je denkt, niet wat je denkt. Metaprofielanalyse® is een eerste stap op weg naar anders denken en anders doen.

Verschil in denkpatronen tussen leidinggevenden en medewerkers tijdens een veranderingsproces

De MP’s van leidinggevenden en medewerkers tijdens de diverse fasen van een veranderingsproces zijn verschillend. Wanneer je deze patronen of MP’s bij jezelf (als eerste) en bij de medewerkers herkent dan heb je de sleutel voor effectieve communicatie ontdekt; je bent in staat qua communicatie aan te sluiten bij de MP’s van een ander. Pas dan maak je echt verbinding met die ander. Deze verbinding is een noodzakelijke voorwaarde om gezamenlijk iets te kunnen bereiken.

Het doel

Inzicht krijgen in je eigen doen, denken en handelen in een van te voren bepaalde context door middel van de Metaprofielanalyse. Op de trainingsdag krijg je inzicht en oefeningen om je doen denken en handelen te veranderen. Daardoor kan je anders met het probleem omgaan en ervaar, hoor en zie je oplossingen die jouw gedrag direct beïnvloeden. Een leuke en vrij eenvoudige methode om meer succes te hebben.

Wanneer kun je metaprofielanalyse® gebruiken

 • Veranderingstrajecten
 • Verbetering in samenwerking
 • Leren effectief communiceren
 • Teambuiding
 • Conflictbemiddeling
 • Organisatieadvies

Resultaten met metaprofielanalyse®:

 • Succesvolle implementatie van een verandering
 • Inzicht in eigen communicatie en gedrag
 • Inzicht in patronen van doen, denken en handelen
 • Effectief communiceren
 • Inzicht in communicatie van anderen
 • Collega’s beter begrijpen
 • Aansluiting vinden bij de ander

Wat meet metaprofielanalyse®?

Metaprofielanalyse®legt iemand vragen en keuzes voor. De antwoorden op deze vragen laten patronen zien in iemands denkwijze, gevoel en handelen. Die patronen bestaan uit dertien metaprofielen:

 1. Proactief of reactief: ben ik meer een doener of een denker? Neem ik snel initiatief of overweeg ik eerst verschillende kanten van de zaak?
 2. Naartoe of weg van: Word ik geleid door de doelen die ik wil bereiken? Of wil ik vooral problemen oplossen en moeilijkheden voorkomen?
 3. Interne referentie of externe referentie: ga ik af op mijn eigen normen en warden of ga ik op anderen af om te bepalen wat goed of fout is?
 4. Opties of procedures: denk ik in keuzemogelijkheden of in stappenplannen?
 5. Voldoet wel of voldoet niet: richt ik mijn aandacht op wat er goed gaat en wat er klopt of richt ik mijn aandacht op wat er niet goed gaat en wat er niet klopt?
 6. Controle binnen of buiten zelf: heb ik het idee dat ik mijn omgeving bepaal of denk ik dat mijn omgeving mij bepaalt?
 7. Handhaving, ontwikkeling of verandering: houd ik van stabiliteit, houd ik van geleidelijke verandering of houd ik van snelle verandering?
 8. Globaal of specifiek: denk ik in grote lijnen of let ik op de details?
 9. Mensen, activiteiten of informatie: wat vind ik het belangrijkste? Relaties, handelingen of gegevens?
 10. Concept, structuur of gebruik: ben ik meer bezig met de essentie, met de samenhang of met de toepassing in de praktijk?
 11. Samen, nabijheid of alleen: houd ik van hechte samenwerkingsverbanden, van lossere teams of doe ik het liever helemaal alleen?
 12. Heden, verleden of toekomst: op welke van deze drie tijdsfactoren ben ik het meeste gericht?
 13. Visueel, auditief of kinesthisch: denk ik in beelden, geluiden of gevoelens?

Feedback na een teambuilding

 • Leuke methode voor een teamdag
 • Goed om positieve punten van collega’s belicht te zien en te ervaren hoe ik een ander goed kan benaderen
 • met tegenovergestelde eigenschappen
 • Waardevol!
 • Professioneel, interessant, leuk
 • Persoonlijke benadering in een heel prettige sfeer
 • Geeft positieve energie en andere kijk op zaken
 • Prettige manier van trainen

Geïnteresseerd in een proeverij, training of workshop?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden die inzicht in metaprogramma's u en uw leidinggevenden biedt? Therese Borghuis en Mirjam Lub organiseren van harte een proeverij (2 uur), workshop (4 uur) of training (> 1 dag). U kunt hiervoor contact opnemen met Therese Borghuis (06-10961554 of 026-3794956).

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uitkomt.  

N.B.: Metaprogramma’s worden gemeten met MPAmindsonar®. Alle metaprogramma’s samen vormen het metaprofiel. Metaprofielanalyse® (MPA) is een methode waarmee denkstijlen gemeten kunnen worden: een soort röntgenapparaat voor het menselijk denken. MPA brengt je persoonlijke denkstijl - of die van het team of organisatie - in kaart. MPA is geen persoonlijkheidtest, maar de bewustwording van je denkwijze! Persoonlijkheidstests zijn bedoeld om een globaal beeld te geven van hoe iemand is, altijd en overal. MPA geeft daarentegen aan hoe iemand in een bepaalde context reageert. MPA vooronderstelt namelijk dat dezelfde persoon in verschillende situaties heel anders kan reageren en laat dus zien dat je een keuze hebt in hoe je reageert.

Zie ook Mirjam Lub

Combinatie harde en zachte kant van veranderen

Omdat een kaasschaafmethode niet meer werkt om de noodzakelijke besparingen te realiseren, past men in de gezondheidszorg steeds meer logistieke methoden toe die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven (TOC, Lean, Six Sigma). Een aantal ziekenhuizen heeft hier al aansprekende successen mee geboekt. Maar bedenken ‘wat’ je het beste kan doen is niet genoeg. Het ‘hoe’ te implementeren is minstens even belangrijk. De workshop 'Flow in je werk' biedt inzicht in zowel het toepassen van de diverse logistieke methoden als de wijze waarop deze instrumenten succesvol geïmplementeerd kunnen worden. Hierbij maken we gebruik van theorieën uit het verandermanagement. Duidelijk wordt dat een succesvolle verandering meer vraagt dan het organiseren van de harde kant zoals het vaststellen van een nieuwe structuur en het toekennen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  De zachte kant, wat doet een verandering emotioneel met je en wat betekent dat voor je gedragspatronen, je overtuigingen en hoe je daarmee de verandering (vaak ongewild) blokkeert, is een minstens zo belangrijke kritische succesfactor. Om kennis te maken met onze werkwijze en de combinatie van de harde en de zachte kant van veranderen, organiseren wij graag voor u de workshop: 'Flow in je werk?!"

Doelgroep

Voor raden van bestuur, managers en hoofden in de zorg organiseren Therese Borghuis (Borghesi Consultancy) en Mirjam Lub (Motion4Life) een workshop over mogelijkheden van logistieke methoden en de menselijke kant van veranderen. Een workshop die eerste handvatten biedt om binnen jouw organisatie of afdeling meer efficiency, veiligheid en klantgerichtheid te realiseren. Een praktische workshop, die gericht is op verbeteringen, het creëren van draagvlak en het daadwerkelijk, soepel en veerkrachtig veranderen. 

Resultaten na de workshop
 • Ben je je bewust van en heb je kennis over de mogelijkheden die logistiek biedt om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening substantieel te verbeteren.
 • Heb je kennis genomen van een aantal voorbeelden uit de praktijk waarbij diverse logistieke methoden en technieken succesvol zijn toegepast.
 • Heb je kennisgemaakt met een nieuwe kijk op verandermanagement.
 • Heb je nieuw(e) inzicht(en)  in wat er speelt in jouw afdeling/organisatie tijdens een verandering.
 • Heb je geproefd waar je jouw invloed op een gewenste verandering kunt vergroten.
 • Weet je of je meer verdieping wenst over logistieke methoden, verandermanagement en veranderen/beïnvloeding van gedrag.
Programma

Presentatie over logistieke methoden in de zorg afgewisseld met praktische oefeningen (TP en Lean)
Uitleg over veranderkunde afgewisseld met een praktische oefening (Transitie en Metaprogramma's)
Verbinding tussen logistiek (harde kant) en veranderkunde (zachte kant) aan de hand van een casus
Afronding en bespreken vervolgacties
 
Geïnteresseerd in deze workshop?

Wilt u meer weten van de mogelijkheden deze interactieve workshop u en uw leidinggevenden biedt? Therese Borghuis en Mirjam Lub organiseren van harte een workshop. U kunt hiervoor contact opnemen met Therese Borghuis (06-10961554 of 026-3794956).

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uitkomt.