Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

Een kleurrijk pallet kun je met verwondering bekijken.

Therese Borghuis

Therese sloot zich eind 2009 aan als adviseur. Zij groeide uit van verpleegkundige via wetenschappelijk onderzoeker tot manager zorg en bedrijfsvoering bij het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein.

Waar kunt u Therese voor benaderen?

Binnen opdrachten vervult Therese verschillende functies:

 • Het begeleiden van een veranderingstraject waarbij (logistieke) veranderingen in ziekenhuizen succesvol geimplementeerd worden volgens een methodiek die in samenwerking met Mirjam Lub van Motion4Life is ontwikkeld. Voorbeelden zijn het implementeren van EVS/TDR, het lopen van visites met optimaal resultaat, het reorganiseren van poliklnieken, het succesvol afbouwen van personele formatie.
 • Een interimfunctie op managementniveau is Therese op het lijf geschreven. Ze is gewend doel- en resultaatgericht te werken zonder hierbij het menselijke aspect uit het oog te verliezen.
 • Daarnaast adviseert Therese bestuurders en managers  op het gebied van patiëntenlogistiek. Niet alleen kan zij u ondersteunen bij het maken van keuzes op strategisch niveau, ook is zij gewend logistieke knelpunten met medewerkers op de werkvloer te signaleren en vervolgens verbeteringen te realiseren. 
 • Therese verzorgt trainingen en beleidsdagen over logistiek. Hierbij staat een interactieve benadering centraal waarbij de deelnemers zelf ervaren hoe ze bepaalde instrumenten in de praktijk kunnen inzetten.
 • Op dit moment is er veel behoefte aan trainingen waarin zowel de logistieke methoden inhoudelijk aan bod komen, als waarbij aandacht besteed wordt aan het doorbreken van weerstandslagen bij implementaties van deze methoden of bij veranderingen in het algemeen. Bij elke verandering treedt weerstand op. Dit is een teken dat uw medewerkers betrokken zijn bij hun werk. Het is vooral de kunst hoe u hiermee het beste kunt omgaan om uw doel te bereiken. Hierbij werkt Therese samen met Motion4Life, een bureau gespecialiseerd in communicatie en MetaProgrammaAnalyse. In deze training zijn de weerstandslagen gecombineerd met deze MetaProgramma's. Door je bewust te worden van je eigen Metaprogramma's, die van je team en die van de patiënt of je klant, begrijp je op welke manier je bij het stellen van vragen of het aanreiken van oplossingen beter kan aansluiten bij het doen, denken en handelen van de ander. Een betere aansluiting in communicatie zorgt voor sneller resultaat in het bereiken van je doel.
 • Sinds 2017 is Therese associate bij Turner. Over en weer werken ze samen in het uitvoeren van opdrachten op het gebied van patiëntenlogistiek.

Werkervaring

 • Borghesi Consultancy B.V., Logistics, Advies, Interim en scholing (2010-heden)
 • Manager Zorg & Bedrijfsvoering Geneeskunde, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en Utrecht (2004-2010)
 • Programmaleider MBA Health, Erasmus Universiteit Rotterdam (2004-2006)
 • Senior organisatieadviseur en aansluitend Partnertraject bij Twynstra Gudde Management Consultants (2000-2004)
 • Senior consultant en vervolgens senior manager KPMG Gezondheidszorg (1995-2000)
 • Wetenschappelijk docent Erasmus Universiteit Rotterdam (1992-1995)
 • A-verpleegkundige (in opleiding en gediplomeerd), diverse ziekenhuizen (1984-1989)

 Advies, interim en training; opdrachten binnen Borghesi Consultancy

 • Vanaf 1 juli vrij voor volgende opdrachten met voorkeur voor succelvol implementeren van veranderingen in ziekenhuizen met Motion4 Life
 • 17 mei - 1 juli: schrijven boek over het succesvol implementeren van logistieke veranderingen in ziekenhuizen met Mirjam Lub van Motion4Life. Locatie: L'isle sur la Sorgue in de Provence
 • Bedrijfskundig Manager a.i. Heelkunde, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Patientenlogistiek, Oogheelkunde, MKA/BT, KNO en SEH in Medisch Spectrum Twente (februari 2012 - 1 mei 2013)
 • Manager Zorg Divisie Heelkundige Specialismen a.i. in het UMC Utrecht (maart 2011-februari 2012)
 • Advisering en ondersteuning van leidinggevenden bij het verbeteren van processen binnen de administratie, poliklinieken en klinieken van IrisZorg, een instelling voor verslavingszorg in Arnhem e.o. 
 • Het analyseren en verbeteren van het logistieke proces rondom (gen)diagnostiek van patiënten met longkanker in diverse ziekenhuizen
 • Het geven van trainingen over logistiek binnen ziekenhuizen en adviesbureaus
 • Het ondersteunen van een ziekenhuis bij het ontwikkelen van zorgpaden
 • Het geven van colleges over logistiek in de zorg bij de MBA Health van de Erasmus Universiteit Rotterdam (2004-heden)

Manager Zorg & Bedrijfsvoering Geneeskunde, Antonius Ziekenhuis

 • Naast aansturing van de zorgeenheid met verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de eenheid, ben ik betrokken en sturend geweest in een aantal projecten:
 • Implementatie van het medisch Elektronisch Patienten Dossier
 • Ontwikkeling en implementatie van het verpleegkundig Elektronisch Patienten Dossier
 • Reorganisatie van de poliklinieken locatie Nieuwegein en locatie Oudenrijn
 • Betrokken bij renovatieprojecten locaties Nieuwegein en Oudenrijn en nieuwbouw locatie Leidscherijn
 • Implementatie en uitrol van Theory of Constraints over alle verpleegafdelingen van het (gefuseerde) ziekenhuis ter verkorting van de gemiddelde opnameduur
 • Begeleiding van de fusie en de lateralisatie van patienten groepen over de diverse locaties van het ziekenhuis na fusie
 • Reïntegratietrajecten uitgevoerd bij diverse onderdelen van de gefuseerde eenheid (dietetiek, dagbehandeling oncologie, nazorg)
 • Realiseren van een heel nieuw hoofdenteam op alle afdelingen, dagbehandelingen en poliklinieken 
 • Behalen van certificaat voor Investors In People
 • Behalen van JACIE accreditatie voor verrichten van stamceltransplantaties en Loyds accreditatie (2*) voor Nierdialyse
 • Behalen van NIAZ accreditatie voor de eenheid

Programmaleider MBA Health

 • In 2004 is de universiteit van Rotterdam gestart met de opleiding MBA-Health. Gedurende twee jaar heb ik samen met Prof. Dr. A (Aad) de Roo het programma ontwikkeld en gecoördineerd. Daarnaast leverde ik mijn bijdrage als docent.

Projecten in het adviesvak

 • Implementatie van DBC’s in een academisch ziekenhuis (3 jaar projectleider)
 • Ontwikkelen van een fusiedocument voor GGZ Nederland via een interactieve werkvorm
 • Ontwikkeling van een instrument voor kwaliteit van zorg (door de ogen van de patiënt) voor de brancheorganisatie van verpleeghuisartsen (NVVA)
 • Human Resource Management (trainingen verzuimmanagement, time management, burnout)
 • Vaststellen omvang budgetoverheveling thuiszorg vanuit AWBZ (90 miljoen ipv 160 miljoen), waarop aanpassing beleidsregel Ministerie VWS

Werkzaamheden als wetenschappelijk docent

 • Gedurende twee jaar heb ik colleges gegeven en werkgroepen begeleid in de vakken: structuur en financiering gezondheidszorg, management, economie van de gezondheidszorg en epidemiologie. Daarnaast maakte ik onderdeel uit van een commissie die in opdracht van de Stuurgroep Toekomstscenario’s Gezondheidszorg de Structuur en financiering van de gezondheidszorg in de toekomst beschreven heeft in vier scenario’s.

Opleidingen

 • MSc Theory of Constraints Health Care Management, Trent University Nottingham (2008-2009), Pass with Distinction. Thesis: How and why do the Theory of Constraints, Lean, and Six Sigma contribute to the performance of dutch hospitals? Will a combination of two logistic methodologies improve the results a hospital already has achieved?
 • Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam (1989-1992, Cum Laude). Afstudeerscriptie over het naleven van richtlijnen door huisartsen
 • Inservice opleiding A-verpleegkundige (1984-1988, afgerond met diploma)
 • Conservatorium Piano Docerend Musicus (1979-1984, afgerond met diploma)
 • VWO, Christelijke Scholengemeenschap voor Zuidoost Drenthe te Emmen (1973-1979, afgestudeerd met diploma voor vakkenpakket: Nederlands, Latijn, Engels, Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurkunde, Biologie)

Cursussen

 • Training Veranderkunde, Twynstra Gudde
 • Training Project- en programmamanagement, Twynstra Gudde
 • Training acquisitievaardigheden Krauthammer
 • Training management Krauthammer
 • Smart reading
 • Delphi-onderzoek
 • Scenario-onderzoek

Publicaties

 • Flow in de zorg. Patiëntenlogistiek: niet harder, maar anders werken. Borghesi Consultancy, 2011. ISBN 978-90-816658-1-0 | 120 pagina's | prijs  24,95
 • TOC, Lean en/of Six Sigma in ziekenhuizen, Zorgvisie, april 2010
 • TOC en klinische paden: vriend of vijand? Geaccepteerd voor publicatie door Medisch Contact, 2010
 • Vertragingen te lijf in Medisch Contact, 2007. Beschrijft afname ligduur van patienten in ziekenhuis door toepassing van TOC als logistieke methodiek
 • Samenwerken en strategisch veranderen, deel 1 in Zorg en Ondernemen 1999
 • Samenwerken en strategisch veranderen, deel 2 in Zorg en Ondernemen 1999
 • Eerlijke concurrentie in de thuiszorg TvZ, 1997
 • In diverse tijdsschriften artikelen over de betekenis van beleidsscenario’s voor instellingen en voor de beroepsgroep verpleegenden en verzorgenden
 • Rapporten over beleidsscenario’s voor de structuur en financiering van de Nederlandse Gezondheidszorg, 1994 en 1995

Lezingen

 • Lezing over toepassing van TOC in combinatie met Lean technieken in het St. Antonius ziekenhuis tijdens een internationale TOC conferentie (in aanwezigheid van Goldratt hemzelf)
 • Jaarlijks college bij MBA Health over logistieke methodieken in de zorg, waaronder TOC, Lean en Six Sigma
 • Jaarlijks programma over logistiek in de zorg als onderdeel van effectief leidinggeven aan leidinggevenden in de zorg bij het St. Antonius ziekenhuis
 • Diverse presentaties tijdens congressen over thema’s als DBC financiering in de gezondheidszorg, Scenario’s ter ondersteuning van beleid, toepassing en betekenis van de Theory of Constraints in het St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Persoonlijk profiel

Ruime ervaring met peoplemanagement in de zorg evenals uitgebreide advieservaring in deze sector.
Chronologisch: na een succesvolle studie conservatorium piano (afgerond in 1983 eindexamen), inservice opleiding verpleegkundige A (1988 afgerond), studie Beleid en Management gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam (1992 cum laude geslaagd) gewerkt als wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, adviseur in de zorg (achtereenvolgens KPMG en Twynstra Gudde) en als laatste functie Manager Zorg & Bedrijfsvoering in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Utrecht. De veelzijdigheid en intensiteit in mijn loopbaan heeft van mij een veelzijdig mens gemaakt met oog voor zowel efficiency als de menselijke maat. Een positieve instelling met oog voor mogelijkheden en innovatie, waarbij betrokkenheid van medewerkers en bruggen bouwen evenals samenwerking tussen medici en verpleegkundigen voorop staat. 
 
Daarnaast neem ik tijd voor persoonlijke ontwikkeling, zowel zakelijk (MSc. Patiëntenlogistiek) als privé (pianospelen, sporten en genieten met vrienden). 
 
Tijdens mijn functie als manager zorg en bedrijfsvoering in het St. Antonius was ik eindverantwoordelijk voor een bedrijfsonderdeel met 550 medewerkers. Kenmerkend waren de nauwe samenwerking met de medisch specialisten (faciliterende rol) en de samenwerking met mijn medisch manager (duaal management). Verantwoordelijk voor alle aandachtsgebieden: financiën (22 M €), personeelsbeleid (Investors In People certificaat), kwaliteitsbeleid (diverse accreditaties), investeringen, medicamenten (budget van 7 M € voor (dure) geneesmiddelen. Ervaring opgedaan met integratie van diverse onderdelen binnen de eenheid na fusie en lateralisatieprocessen. Entrepeneur op het gebied van implementeren van logistieke methodieken in het ziekenhuis, gericht op het verhogen van de inkomsten en het bevorderen van de efficiency. Uitgebreide kennis van diverse logistieke methodieken uit het bedrijfsleven en de toepasbaarheid ervan in de gezondheidszorg (Theory of Constraints, Six Sigma en Lean).

Algemeen kenmerkend is een coöperatieve houding, gericht op het opbouwen van goede relaties met collega’s. Ik wil in een omgeving werken waar ik mijn talenten kan benutten. Ik houd ervan om persoonlijke initiatieven te ontplooien. Ik ben en kan: gevoelsmens, realistisch en met een meer dan gemiddeld niveau van zelf-organisatie. Kan werkzaamheden delegeren en zal zo goed mogelijk gebruik maken van een team. Ik heb talent om mensen in rust en vertrouwen zich te laten ontwikkelen en naar gezamenlijke doelen te leiden. Geschikt voor een regisserende rol, waarin verschillende deskundigheden moeten worden afgestemd en gecoördineerd. Ik hou van coachend leiderschap (Karakterprofiel van CMB, Teamtraining en Advies).