Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

Een fris perspectief. De juiste basis voor een goede beslissing.

 

3-daagse Masterclass Verandermanagement

PROGRAMMA

Dag I
• Inleiding op de methodiek Thinking Processes
• Doorbreken van weerstandslagen; hoe doe je dat?
• Oefenen met een voorbeeld uit je eigen praktijk
• Opstellen van een vragenlijst en een enquête toe te passen op de eigen situatie
• In kaart brengen van de ervaren knelpunten in de eigen werkomgeving
• Vaststellen van de kernoorzaken van de ervaren knelpunten
• Opdracht

Dag II
• Terugkoppeling casus uit de eigen praktijk
• Inventariseren van de dilemma’s die ten grondslag liggen aan de kernoorzaak
• Vaststellen van de te ondernemen interventie (voor elke casus)
• Inventariseren van de negatieve effecten en de obstakels behorend bij de interventie
• Vaststellen van extra acties die ondernomen moeten worden
• Opdracht

Dag III
• Terugkoppeling casus uit de eigen praktijk
• Presentatie over transitiefasen die medewerkers doormaken
• Vaststellen van acties, communicatie en gedrag leidinggevende tijdens transitiefasen
• Opstellen van een implementatieplan
• Afronding van de opleiding

Bij het afronden van de opleiding ligt het implementatieplan klaar. Indien de tussentijdse opdrachten goed zijn uitgevoerd, kan de leidinggevende de verandering met succes invoeren.

Voor wie
Voor leidinggevenden, zorgmanagers, clustermanagers en beleidsmedewerkers

Prijs
€ 1.750 per persoon voor drie dagen, vrij van BTW, inclusief koffie, thee, lunch en drankje na afloop.

Boek: alle kennis en ervaring die wij hebben opgedaan met de harde en zachte kant van veranderen, is gebundeld in een boek dat in november 2013 uit is gekomen. Wilt u meer weten over de inhoud van het boek, klik dan op publicaties. Wil u het boek direct bestellen, klik dan hier.

Trainingen

De trainingen geven we extern of in company

Afhankelijk van de behoefte varieert de duur en inhoud van de training. Enkele voorbeelden zijn:

* 5 dagen in company over de harde kant van veranderen volgens Thinking Processes. Resultaat: leidinggevenden leren op welke manier diverse weerstandslagen doorbroken kunnen worden bij betrokkenen, zodat voor iedereen duidelijk wordt waarom, waarnaartoe en hoe er veranderd moet worden.

* 10 dagen training waarbij we de harde en zachte kant van veranderen combineren. Resultaat: naast het kunnen doorbreken van weerstandslagen weten leidinggevenden welke transitiefasen medewerkers bij een verandering ondergaan en op welke wijze zij het beste tijdens deze fasen met hun medewerkers kunnen communiceren.

* 4 keer 5 dagen training, waarbij de deelnemers met een eigen voorbeeld uit de praktijk aan de slag gaan. Alle stappen van de harde en zachte kant van veranderen worden niet alleen in theorie met ze doorlopen, maar direct toegepast op de praktijk. De weken zijn verspreid over een periode van 6 maanden, zodat de deelnemers de stappen tussentijds in de praktijk kunnen uitvoeren. Resultaat: na zes maanden is de verandering doorgevoerd.

Naast bovenstaande trainingen is het ook mogelijk om

* een workshop te ontvangen of een beleidsdag voor jullie te organiseren waarin de theorie wordt uitgelegd en met wat oefeningen wordt ervaren.

* een veranderingsproject te begeleiden vanaf de voorbereiding tot en met de implementatie.