Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

Een kleurrijk pallet kun je met verwondering bekijken.

Profiel

Zoekt u als zorginstelling mogelijkheden tot verbetering van uw organisatie? Borghesi Consultancy brengt mensen in beweging. We halen het beste uit mensen. En wanneer dat gebeurt, wordt ook het beste uit de organisatie gehaald. Centraal in onze aanpak is een optimalisatie van het proces. De toegevoegde waarde van een adviseur met een gezond kritische blik en inspirerend leiderschap. De koers van het proces wordt aangehouden en de lijnen binnen het proces worden bewaakt wanneer we de spelers van het team in beweging brengen.
 

Synergie tussen alle onderdelen in de keten

Vanuit ervaring en expertise adviseert Borghesi Concultancy Raden van Bestuur en management van zorginstellingen over logistiek en ICT. In onze projecten is het creëren van synergie tussen alle onderdelen van de keten van belang. Dit doen we op een betrokken en creatieve manier. Waarom? Alleen zo nemen we alle medewerkers mee in het proces en kunnen we inhoudelijk bijdragen aan de verbetering van het proces. En alleen zo kan concrete winst behaald worden.

Alles met verwondering bekijken

We zijn nieuwsgierig. We stellen de juiste vragen. Inhoudelijke afstemming, goede onderlinge communicatie en het werken met een juiste methodiek zijn vaste onderdelen van onze aanpak. De grote kracht zit ‘m in goed kijken, aandachtig luisteren en een positieve benadering. We halen graag het beste uit alle mensen. Ontspanning op z’n tijd, evenwicht in de benadering en het koersen op de juiste doelstellingen brengen je uiteindelijk verder dan je misschien ooit voor mogelijk hield.

De mensen achter de organisatie

De adviseurs van Borghesi zijn Gert-Jan en Therese Borghuis. Met in de rugzak 22 jaar ervaring op het gebied van ICT in de Zorg, zowel vanuit overheid als bedrijfsleven, startte Gert-Jan in juni 2005 met Borghesi Consultancy. Zijn aandachtsgebieden zijn Zorg-ICT en Leisure. In januari 2010 startte Therese binnen dit bedrijf met haar eigen aandachtsgebied Logistics. Met ruime ervaring in de zorg heeft logistiek in ziekenhuizen haar primaire focus. Gert-Jan en Therese wisselen onderzoek, advisering en interimmanagement af met publiceren in vakbladen en het geven van lezingen.

De verbindende factor tussen beide adviseurs? Naast de ambitie om mensen te willen raken, motiveren en inspireren, is win-win voor de Borghesies het motto: de resultaten van hun inzet moet leiden tot zichtbare effecten voor hun opdrachtgevers. Gert-Jan en Therese maken hierover duidelijke afspraken die zij samen met de opdrachtgever SMART formuleren.