Borghesi Consultancy BV

Bestel het boek: Van veranderen naar verbeteren

Bestel het boek: Flow in de zorg

Balans tussen alle elementen biedt overzicht en kwaliteit.

Methode

De aanpak van Gert-Jan is gebaseerd op zijn expertise en ervaring als arts, ICT-specilaist en zijn jarenlange ervaring in het Zorg-ICT bedrijfsleven. Gert-Jan is goed op de hoogte van alle landelijke en internationale ontwikkelingen in ZIS-en en EPD’s. Van meer dan 60 ziekenhuizen kent hij de ICT-managers en Raden van Bestuur. Alle in Nederland aanbiedende nationale en internationale leveranciers evenals hun systemen zijn hem bekend. Deze kennis en ervaring vormen de basis waarop Gert-Jan te werk gaat. Uiteraard is een meer specifieke werkwijze gekoppeld aan de aard van de opdracht.

ICT-vraagstukken

Bij ICT-problemen en vraagstukken binnen een grote organisatie, maakt Gert-Jan na een eerste gesprek met de opdrachtgever een quick scan die de kernproblemen zichtbaar maakt. Na een overeengekomen stappenplan met mijlpalen en te behalen SMART-resultaten, stellen opdrachtgever en opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst op. Een win-win situatie voor beide partijen is hierbij het uitgangspunt.

Positionering ICT-afdeling

Opdrachtgevers kunnen tevens bij Borghesi Consultancy terecht met vragen over het functioneren van de eigen ICT-afdeling. Ook het bepalen van de omvang van een ICT-afdeling in relatie tot de doelstellingen, de mogelijkheid van outsourcen of juist niet, het beoordelen of de organisatie optimaal gebruik maakt van de aanwezige systemen, zijn allemaal vraagstukken die tot het werkveld van Gert-Jan behoren. Hierbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van de expertise en wensen van de betrokken partijen als zorgprofessionals en ICT-ers, echter, het gezamenlijke belang, een betere zorg voor de patiënt, blijft altijd prioriteit nummer 1. Daar wordt niet van afgeweken. 

Second opinion

Voor Raden van Bestuur wordt door Borghesi Consultancy regelmatig een second opinion op voorgenomen besluiten gegeven. Vanuit het bedrijfsleven heeft hij meer dan 50 contracten gesloten voor ziekenhuizen. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele verdwaald kan veel onnodige uitgaven voorkomen. Zijn adviezen hebben zeker bij 5 ziekenhuizen aantoonbaar en substantieel besparingen opgeleverd.

Bemiddelen

Tot slot kunnen opdrachtgevers de bemiddelaarscapaciteiten van Gert-Jan benutten. Zowel bij het bepalen van ICT beleid op ketenniveau als bij het vaststellen van een gezamenlijke strategie van een bepaalde beroepsgroep komen deze kwaliteiten goed uit de verf. Het zoeken van een win-win situatie voor betrokken partijen zonder te vervallen in het sluiten van een compromis zorgt voor een resultaat, waarmee elke deelnemer zijn gezicht bij zijn achterban goed kan vertonen.